Regelkomité

Oswald Academys regelkomité er et rådgivende organ. Regelkomitéens opgaver er mangeartede, herunder at deltage i regeldebatter og at være sparringspart for Oswald Academy i de mange igangværende projekter.

Generelt om medlemmerne.
Regelkomitéen skal til stadighed bestå af 2-5 medlemmer som alle har det til fælles, at de er utroligt dygtige til reglerne og brænder for at udbrede kendskabet til dem. Nedenfor er de tre regelkomitémedlemmer beskrevet hver for sig.

1) Maria Fjelstrup Kallesø, Himmerland Golf Klub. 
Maria er en passioneret golfer, der aldrig har tid til at spille golf, idet hun er sekretær i Himmerland, hvor der som bekendt til stadighed er fuld gang i den. Maria har dog ikke mere travlt, end at hun har nået at sætte sig ind i golfreglerne – så godt, at hun med sine 97 % er den højest scorende nogensinde på Oswald Academys uddannelser. Vi driller hende naturligvis med de “manglende” 3 %.

 

2) Brian Nygaard Oswald, Oswald Academy.
Andet medlem af Regelkomitéen er Brian Nygaard Oswald. Brian er stifter af Oswald Academy og er arkitekten bag de mange forskellige tiltag omkring golfreglerne. Brian er ganske simpelt vild med golfreglerne, og hans motto er: Det skal være sjovt og spændende at lære golfreglerne.