Regelskolens opgaver

Regelskolen er et online, gratis undervisningsforløb om golfreglerne, opdelt i børnehave, grundskole og overbygning. Der er i alt 30 klassetrin og til hvert af disse er der en instruktionsvideo, en videopgave og ét (tekst)spørgsmål og svar. Det er de sidstnævnte tekstspørgsmål inkl. svar, der nedenfor er optrykt.

Spørgsmål 1.
Hvad handler Regel 28 om?
(Tip: Slå op i din regelbog eller se dette link)

Svar: Uspillelig bold.

Spørgsmål 2.
Sandt eller falsk: Green markeres med grønne pæle?

Svar: Falsk (der er ikke pæle omkring green).

Spørgsmål 3.
Du og din kammerat er ude og spille i en turnering. Du har handicap 32,7 og får 39 point, mens din medslagspiller har handicap 29,1 og får 34 point. Hvad er jeres nye handicap?
(Tip: Se handicapreguleringstabellen her (pdf-fil)).

Svar: Du skal skrives 1,5 ned i handicap og dit nye handicap er således 31,2, mens din medslagspiller med 34 points ligger i den såkaldte neutrale zone, hvor man ikke skal reguleres, og hans handicap er således fortsat 29,1.

Spørgsmål 4.
Du har et spillehandicap på 31. Hvor mange ekstra slag har du på hul 7 (hcp-nøgle 11) og på hul 16 (hcp-nøgle 16)?

Svar: Du har to ekstra slag på hul 7 og ét ekstra slag på hul 16. Forklaring: Først findes det nærmeste tal under spillehandicappet (31), som 18 går op i. Dette er tallet 18. Derefter fordeles så de 18 slag, hvilket giver ét ekstra slag på alle huller. Der mangler så 31-18 slag at blive fordelt, dvs. 13 slag. Disse 13 slag tildeles de 13 huller med den laveste handicapnøgle, og derfor gives der ét ekstra slag på hullerne med handicapnøgle 1-13. Summa summarum: Du har to ekstra slag på hullerne med handicapnøgle 1-13 og ét ekstra slag på hullerne ned handicapnøgle 14-18.

Spørgsmål 5.
Hvad skal man bruge til at markere sin bold med på green?

Svar: Man bør bruge et boldmarkeringsmærke, en lille mønt el.l.

Spørgsmål 6.
Må man godt lade være med at tee’e bolden op på teestedet?

Svar: Ja, det må man godt; det er helt frivilligt, om man ønsker at tee’e bolden op eller ej.

Spørgsmål 7.
Du spiller en privat rundes slagspil med din kammerat (medslagspiller). På et af hullerne ligger din bold på green ca. 15 meter fra hullet… men dit putt går næsten i hul og ender fem centimeter fra hullet. Du spørger din medslagspiller, om det er ok, at du lige gør hullet færdigt, dvs. putter, selvom det ikke er din tur (idet din medslagspillers bold ligger to meter fra hullet). Han siger “ok”, og du putter i hul. Får du nogen straf for at putte, selvom det ikke var din tur? 

Svar: Nej, der er ingen straf for at spille uden for tur i slagspil.

Spørgsmål 8.
Du finder din bold efter fire minutters søgen, men når først at slå til den to minutter senere. Din medslagspiller siger, at du dermed har fået to straffeslag for at slå til en forkert bold, idet man skal finde og slå til sin bold inden for fem minutter, for ellers er den tabt. Har han ret?

Svar: Nej, der er ikke noget krav om, at man skal nå og slå til bolden inden for de 5 minutters søgetid. Etikettereglerne siger, at man skal holde et godt spilletempo, men der er ikke som sådan nogen generelle tidsgrænser på det.

Spørgsmål 9.
Hvad betyder ordet ‘FORE’, og hvornår skal man råbe det?

Svar: Det betyder, at man skal passe på, og det bør råbes, når bolden er på vej hen et sted, hvor der er fare for, at den kan ramme nogen.

Spørgsmål 10.
Skal man droppe om, hvis bolden i droppet ruller ind på og kommer til hvile på en green?

Svar: Ja.

Spørgsmål 11.
Du slår et skidt drive, og bolden er på vej mod noget høj rough. Du siger derfor til din medslagspiller: “Sikke noget skidt… jeg slår lige en anden”. Derefter tee’er du en anden bold op og slår til den. Er den anden bold en provisorisk bold eller bolden i spil?

Svar: Den er bolden i spil med ét straffeslag, idet du ikke sagde ordene ”provisorisk bold” eller på anden vis gjorde det klart, at det var en provisorisk bold.

Spørgsmål 12.
Din bold er endt i en vandhazard markeret med gule pæle. Du vil gerne droppe fri med ét straffeslag inden for to køllelængder af – ikke nærmere hullet – det sted, hvor bolden sidst krydsede vandhazardens grænse. Er det ok?

Svar: Nej, det er ikke OK; denne mulighed har man kun, når bolden er i en parallel vandhazard (røde pæle), og ikke når den er i en vandhazard med gule pæle.

Spørgsmål 13.
Din bold ligger på green. Du putter desværre alt for hårdt og rammer flagstangen, der forinden er taget op og ligger lidt fra hullet. Du er klar over, at du i slagspil får to straffeslag, men skal du nu slå slaget om, spille bolden som den ligger… eller noget helt tredje?

Svar: Du skal spille bolden, som den ligger.

Spørgsmål 14.
Din bold ligger op ad et træ, og du vælger at dømme den uspillelig med ét straffeslag. Hvor mange muligheder – og hvilke – har du så?

Svar: Du har følgende tre muligheder:

  1. Spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet; eller
  2. Droppe en bold på forlængelsen væk fra hullet af den lige linje mellem hullet og stedet, hvor bolden lå; eller

  3. Droppe en bold inden for to køllelængder fra det sted, hvor bolden lå, ikke nærmere hullet.

Spørgsmål 15. 
Din bold ligger midt i en bunker, og der ligger en løs sten lige bag bolden. Du ønsker ikke at ødelægge dit jern ved at ramme stenen i slaget, så derfor vil du meget gerne fjerne stenen. Må du det?

Svar: Nej (medmindre der er en lokalregel, der tillader det).

Spørgsmål 16.
Din bold ligger (in bounds) under en stol. Stolen er ganske let og sidder ikke fast, men står løst oven på jorden. Må du tage lempelse uden straf (dvs. droppe fri) efter reglen om ikke-flytbare forhindringer?

Svar: Nej. Stolen er derimod en flytbar forhindring, som du må fjerne uden straf.

Spørgsmål 17.
Samme situation som i video-opgaven (se opgaven og svaret), bortset fra, at jeg bliver gjort opmærksom på fejlen, inden jeg putter. Får jeg fortsat samme straf?

Svar: Nej, idet du så kan nå at rette din fejl ved at løfte bolden og placere den det korrekte sted, inden du putter.

Spørgsmål 18.
Hvordan afgør man, om en bold er out of bounds?

Svar: Du finder den nærmeste hvide pæl på hver side af bolden og forestiller dig en lige linje mellem de to pæles nederste dele (den del af pælen, der vender ind mod banen). Hele bolden skal så være ude over denne linje, for at den er out of bounds.

Spørgsmål 19.
Din medslagspiller skal til at drive ud fra teestedet på 4. hul, og imens står du tre meter fra ham, i hans synsfelt, og foretager prøvesving med din driver. Er det ok?

Svar: Nej, det er i strid med etikettereglerne. Du bør gå et stykke væk og uden for hans synsfelt og foretage dine prøvesving, så du ikke forstyrrer ham (eller andre).

Spørgsmål 20.
Din medslagpiller slår et skævt drive mod noget rough. Derefter siger han: “Nå, sikke noget møg. Jeg tager lige en ny bold med.” Har han dermed slået en provisorisk bold?

Svar: Nej, han har sat en ny bold i spil med ét straffeslag, idet han ikke sagde ordene ”provisorisk bold”, eller på anden vis gjorde det klart, at det var en provisorisk bold.

Spørgsmål 21. 
Din bold ligger i et areal markeret med blå pæle. Bolden ligger egentlig fint, så du vil gerne spille den, som den ligger. Må du det?

Svar: Ja. Såfremt den øverste del af pælene derimod havde været sort, havde der været spilleforbud.

Spørgsmål 22.
Din bold ligger lige uden for en forkert green, og du vil gerne putte henover den forkerte green, idet dette er den nærmeste vej hen til (det korrekte) hul. Må du det?

Svar: Ja, det må du godt.

Spørgsmål 23.
Du slår din bold ud i noget rough og leder i to minutter. Du finder en bold (en Nike), og du er ret sikker på, at det er din bold, idet du spiller enten med Nike eller med Titleist bolde. Du slår til bolden. Efterfølgende erfarer du, at det rent faktisk ikke var din bold. Får du nogen straf?

Svar: Ja. Du har slået et slag til en forkert bold, hvilket i slagspil koster to straffeslag og i hulspil taber du hullet.

Spørgsmål 24.
Din bold hviler mod flagstangen, som står i hullet; bolden er ikke i hullet. Du bevæger flagstangen lidt og bolden ruller dermed 10 cm. væk fra hullet. Du tænker: ”Det var da ærgerligt”, og går hen og putter bolden i hul (efter forinden helt at have fjernet flagstangen). Har du gjort noget forkert?

Svar: Ja, du får to straffeslag i slagspil – eller taber hullet i hulspil – idet du har slået til bolden fra et forkert sted. Du skulle således have placeret bolden på hulkanten og puttet færdig derfra.

Spørgsmål 25.
Din bold ligger i semiroughen, og du kan ikke slå dit slag mod green, da gruppen foran fortsat befinder sig dér. Du fordriver tiden med at tjatte løst til din bold i spil med dit 9-jern; da det bliver din tur, genplacerer du bolden og spiller videre. Er det ok?

Svar: Nej, du må ikke i denne situation flytte din bold; det koster ét straffeslag, og du skal genplacere bolden. Der er derimod ikke nogen straf for at foretage øvelsesslag, idet en løs tjatten ikke anses at være øvelsesslag.

Spørgsmål 26.
I video-opgaven (se spørgsmål og svar): Havde det gjort nogen forskel, hvis spilleren på teestedet havde erklæret, at den anden bold, han skulle til at slå, var en provisorisk bold?

Svar: Det kommer an på, hvor langt han var gået frem. Man kan således ikke gå tilbage og slå en provisorisk bold, når man er gået mere en ca. 45 meter mod den første bold for at søge efter den – er man gået mindre end 45 meter frem kan man godt!

Spørgsmål 27.
Din bold ligger i noget græs, og både græsset og bolden befinder sig i en vandhazard. Du vil gerne slå til bolden, som den ligger, men for at kunne det, bliver du nødt til at stille den ene fod i vandet. Må du det?

Svar: Ja, der er ikke noget forbud mod at stå med en fod (eller begge to) i vandet, når man slår sit slag.

Spørgsmål 28.
Din bold ligger på fringen/forklædet af green. Anses dette areal for at være en del af green?

Svar: Nej. Du må således fx ikke markere og løfte bolden, blot fordi den ligger på fringen/forklædet.

Spørgsmål 29.
Din bold ligger rigtig skidt i noget højt rough bag et træ. Du vælger at dømme bolden uspillelig med ét straffeslag, og løfter den. Inden du dropper bolden korrekt efter Regel 28, renser du den lige – er det ok?

Svar: Ja, du må godt i denne situation rense bolden.

Spørgsmål 30. 
Din bold ligger out of bounds, og du beslutter dig for med to straffeslag at droppe bolden en køllelængde fra – ikke nærmere hullet – det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen for out of bounds. Du ved godt, at du (idet du ikke havde slået en provisorisk) burde gå tilbage og spille en bold med ét straffeslag fra dér, hvor du sidst slog, men der er flere hundrede meter derhen… og de to straffeslag må da være rigelig straf for din dovenskab, tænker du. Har du ret?

Svar: Nej, din fremgangsmåde var ikke korrekt, idet du med ét straffeslag skulle være gået tilbage og slå en bold fra dér, hvor du slog sidst. Man kan ikke kompensere for et sådant regelbrud ved blot at give sig selv et straffeslag mere.