Regelskolens opgaver

Regelskolen er et online, gratis undervisningsforløb om golfreglerne, opdelt i Grundskolen og Overbygningen.

Der er i alt 25 klassetrin og til hvert af disse er der en instruktionsvideo, en videopgave og ét (tekst)spørgsmål og svar.

Det er de sidstnævnte tekstspørgsmål inkl. svar, der nedenfor er optrykt.

—o0o—

Spørgsmål 1.
Må man godt lade være med at tee’e bolden op på teestedet?

Svar: Ja, det må man godt; det er helt frivilligt, om man ønsker at tee’e bolden op eller ej.

Spørgsmål 2.
Din bold ligger på green 20 meter fra hullet. Din kammerats bold ligger 15 meter fra hullet… men i en bunker. I er begge klar til at slå. Hvem skal egentlig slå først?

Svar: Det skal du. Undervejs i spil af et hul er det altid den, der ligger længst fra hullet, der skal spille først. Der er ikke en regel, der siger, at alle bolde skal på green først, før man må spille fra green.

Spørgsmål 3.
Du slår skævt fra teestedet, og bolden ryger ud mod noget rough. Du gider ikke rigtigt søge, men vil gerne med det samme droppe ind på fairway med de to strafslag, idet din klub har en lokalregel, der tillader dette.

SKAL man først søge i tre minutter, før man må gå frem efter lokalreglen… eller må man gøre det uden at have søgt forinden?

Svar: Du må gerne gå frem efter lokalreglen uden forinden at have søgt. Lokalreglen er lavet for at spare tid, så derfor er det helt OK!

Spørgsmål 4.
Hvad betyder ordet ‘FORE’, og hvornår skal man råbe det?

Svar: Det betyder, at man skal passe på. Du bør råbe “FORE”, hvis din bold har retning mod et sted, hvor der er fare for, at den kan ramme nogen. Hvis du er i tvivl, om du skal råbe eller ej…. så råb!

Spørgsmål 5.
Skal man droppe om, hvis bolden i droppet ruller ind på og kommer til hvile på en green?

Svar: Ja, det skal man faktisk. Man skal således droppe om, hvis bolden kommer til hvile i et andet område på banen, end det område referencepunktet er i.

Der er følgende områder på banen (se Definitionen af “baneområder”):

  1. Det generelle område
  2. Teestedet, som spilleren skal spille fra som start på det hul, der spilles,
  3. Alle bunkere
  4. Alle strafområder, og
  5. Greenen på det hul, spilleren spiller.

Hvis bolden fx. ligger op ad et træ i noget semi-rough (= referencepunktet) (= det generelle område), og man vil gå frem efter uspillelig-bold-reglen og droppe med ét strafslag inden for to køllelængder deraf, så skal man droppe om, hvis bolden ruller ind på green på det hul, man spiller. Det samme gælder fx. hvis bolden ruller ned i en bunker.

Spørgsmål 6.
Du slår et skidt drive, og bolden er på vej mod noget høj rough. Du siger derfor til din medslagspiller: “Sikke noget skidt… jeg slår lige en anden”. Derefter tee’er du en anden bold op og slår til den. Er den anden bold en provisorisk bold eller bolden i spil?

Svar: Den er bolden i spil med ét strafslag, idet du ikke enten sagde ordet ”provisorisk” eller på anden vis gjorde det klart, at det var en provisorisk bold.

Spørgsmål 7.
Din bold er endt i et strafområde markeret med røde pæle. Du vil gerne droppe fri med ét strafslag efter “flaglinje”-muligheden. Din medspiller siger, at det må du ikke; han siger, at flaglinje-muligheden kun gælder for GULE strafområder.

Har din medspiller ret?

Svar: Nej. Flaglinje-muligheden har man både, når bolden er i et gult strafområde, og når bolden er i et rødt strafområde.

Spørgsmål 8.
Din bold ligger på green. Du putter desværre alt for hårdt og rammer uforvarende flagstangen, der forinden er taget op og ligger lidt fra hullet. Du er klar over, at du ikke får nogen straf, men skal du nu slå slaget om, spille bolden som den ligger… eller noget helt tredje?

Svar: Du skal spille bolden, som den ligger.

Spørgsmål 9.
Din bold ligger op ad et træ, og du vælger at tage lempelse for uspillelig bold med ét strafslag. Hvor mange muligheder giver det dig?

Svar: Du har tre muligheder:

  1. “Gå-tilbage-muligheden” (“Forrige sted”)  (citronmåne-regel!).
  2. “Flaglinje-muligheden” (flaglinjen = forlængelsen væk fra hullet af den lige linje mellem hullet og stedet, hvor bolden lå) (citronmåne-regel!).
  3. Droppe en bold inden for to køllelængder af det sted, hvor bolden ligger, ikke nærmere hullet.

Spørgsmål 10. 
Din bold ligger midt i en bunker, og der ligger en løs sten lige bag bolden. Du ønsker ikke at ødelægge dit jern ved at ramme stenen i slaget, så derfor vil du meget gerne fjerne stenen, inden du slår. Må du det?

Svar: Ja. Du må fjerne løse naturgenstande alle steder fra.

Spørgsmål 11. 
Din bold ligger (in bounds) under en stol. Stolen er ganske let og sidder ikke fast, men står løst oven på jorden. Må du tage lempelse uden straf (dvs. droppe fri) efter reglen om ikke-flytbare forhindringer?

Svar: Nej. Stolen er derimod en flytbar forhindring, som du må fjerne uden straf.

Spørgsmål 12.
Hvad er straffen for at spille fra et forkert sted i hulspil?

Svar: Du taber hullet.

Spørgsmål 13.
Hvordan afgør man, om en bold er out of bounds?

Svar: Du finder den nærmeste hvide pæl på hver side af bolden og forestiller dig en lige linje mellem de to pæles nederste dele (den del af pælen, der vender ind mod banen). Hele bolden skal så være ude over denne linje, for at den er out of bounds.

Spørgsmål 14.
Din medspiller skal til at drive ud fra teestedet på 4. hul, og imens står du tre meter fra ham, i hans synsfelt, og foretager prøvesving med din driver. Er det OK?

Svar: Nej, det er i strid med reglerne for god opførsel (etikettereglerne). Du bør gå et stykke væk og stå uden for hans synsfelt og foretage dine prøvesving, så du ikke forstyrrer ham (eller andre).

Spørgsmål 15.
Må du gerne have to drivere med i baggen?

Svar: Ja, det må du gerne. Der er ikke nogen begrænsninger på, hvilke (lovlige) køller, man må have med – bare man højst har 14.

Spørgsmål 16.
Din bold ligger i et areal markeret med blå pæle. Bolden ligger egentlig fint, så du vil gerne spille den, som den ligger. Må du det?

Svar: Ja, det må du gerne, medmindre der er spilleforbud (hvilket i så fald er markeret med grøn top på den blå pæl).

Spørgsmål 17.
Din bold ligger tre meter uden for en forkert green, men du vil gerne putte henover den forkerte green, idet dette er den nærmeste vej hen til (det korrekte) hul. Må du det?

Svar: Ja, det må du gerne. Du skal kun tage lempelse uden straf, hvis enten bolden ligger på den forkerte green, eller hvis din stance skal være på den forkerte green. Så i denne situation må du gerne spille den, som den ligger, herunder spille henover den forkerte green.

Spørgsmål 18.
Du slår din bold ud i noget rough og leder i to minutter. Du finder så en bold og slår til den. Efterfølgende erfarer du, at det rent faktisk ikke var din bold. Får du nogen straf?

Svar: Ja, i hulspil taber du hullet, mens du i slagspil får to strafslag.

Spørgsmål 19.
Din bold ligger i en bunker. Må du gerne inden slaget lige lave et prøvesving i bunkeren?

Svar: Ja, det må du gerne, så længe du ikke rammer sandet. Så for at undgå denne risiko, anbefaler jeg, at du ikke laver prøvesving i en bunker.

Spørgsmål 20.
Er et prøvesving det samme som et øvelsesslag?

Svar: Nej. Man må som udgangspunkt foretage prøvesving til alle tider og alle steder – se nærmere i 3.G.

Spørgsmål 21.
Må du bytte bolden ud med en anden, når du tager lempelse for uspillelig bold?

Svar: Ja. Man må altid bytte bolden ud, når man tager lempelse – og det gælder, uanset om det er lempelse med straf eller lempelse uden straf.

Spørgsmål 22.
Må du gerne slå et slag ved at bruge din fod i stedet for et jern??

Svar: NEJ!

Spørgsmål 23.
Må man rengøre bolden, når man har løftet den fra green?

Svar: Ja.

Spørgsmål 24.
Din bold ligger rigtig skidt i noget højt rough bag et træ. Du vælger at bruge uspillelig-bold-reglen med ét strafslag og løfter den. Inden du dropper, renser du den lige – er det OK?

Svar: Ja, det er OK. Du måtte i øvrigt gerne bytte bolden ud med en anden, hvis du ville.

Spørgsmål 25.
Du kommer til at ramme og flytte din bold på green i et prøvesving. Er der nogen straf?

Svar: Nej, det er der ikke.