Regeldommer

Dato og sted.
Torsdag den 6. februar til fredag den 7. februar 2020* på Hotel Hesselet (Nyborg).

* = Hverdagskursus (fra torsdag til fredag). Vi starter torsdag kl. 15 (således at de arbejdsramte kun skal tage fri 1/2 dag torsdag). 

2) Hvem kan deltage?
Uddannelsen anbefales til dig, der fx. skal fungere som dommer i klubturneringer, skal afgøre tvister i et disciplinærnævn eller i øvrigt skal kunne svare på eller afgøre regelsituationer i klubben.

3) Forudsætninger.
Deltagerne forudsættes at have et udmærket kendskab til golfreglerne. Engelskkundskaber er ikke nødvendige.

4) Målsætning.
På uddannelsen som regeldommer lægges der afgørende vægt på, at:

  1. Du får inspiration og hjælp til at afgøre tvister om golfreglerne: Vi gennemgår de problemer, der typisk opstår på banen, ligesom der bliver en række praktiske øvelser, hvor du skal afgøre regelsituationer på stedet. Vi gennemgår forskellige videosituationer, og meget mere…
  2. Du får en masse undervisningsmateriale (slideshows, billeder, videoer og meget mere) med hjem til fri brug i din klub.
  3. Der er høj kvalitet på kursusstedet (Hotel Hesselet i Nyborg – du vil ikke hjem, når du først er der).
  4. Det er en favorabel pris (se nedenfor), så flere kan få muligheden for at komme med.

5) 2019-Reglerne.
Uddannelsen omhandler alene 2019-reglerne, dvs. de golfregler, der træder i kraft 1. januar 2019.

6) Pris.
4.800 kr. ex moms (4.080 kr. for medlemmer).
Prisen inkluderer fuld forplejning, overnatning i enkeltværelse og alt undervisningsmateriale (både fysisk og som filer på Dropbox/USB-stik).

7) Tilmelding.
Ring på 2925 8636 eller send en mail til bno@golfrules.com og oplys navn, adresse, e-mailadresse og hjemklub.