Paul Casey’s bold ramte en bille på vej mod hullet, men han undgik straf!

Casey fik ikke straf

Paul Casey var i september 2019 ude for en noget spøjs regelepisode.

I anden runde af Porsche European Open skete således dette:

Kig lige efter en ekstra gang: Kan du se det? Da bolden i puttet var på vej mod hullet, ramte den en bille!

Hmmm, hvad siger reglerne om det?

Regel 11.1b, undtagelse 2 siger, at hvis bolden rammer et dyr, så skal slaget annulleres og uden straf spilles om. Dette gjorde Casey ikke af den simple årsag, at han ikke havde set, at bolden havde ramt billen!

Hvorfor fik han så ikke nogen straf? Dette følger bl.a. af en “afklaring”  til reglerne, der kom i december 2018 og som siger, at det skal være en “kendsgerning eller så godt som sikkert”, at billen blev ramt, for at slaget skal slås om.

Definitionen af en “Kendgerning eller så godt som sikkert” (som godt nok omhandler, hvorvidt en bold har flyttet sig) siger dette:

En kendsgerning eller så godt som sikkert betyder mere end muligt eller sandsynligt. Det betyder enten, at:

  • Der er fuldbyrdet bevis for, at hændelsen skete med spillerens bold, f.eks. hvis spilleren eller andre vidner har set det ske, eller
  • Selvom der er en meget lille grad af tvivl, så viser alle rimeligt tilgængelige oplysninger, at der er mindst 95% sandsynlighed for, at hændelsen skete.  

“Alle rimeligt tilgængelige oplysninger” omfatter al information, spilleren kender, og al anden information denne kan få kendskab til med rimelig anstrengelse og uden unødig forsinkelse.

Var det så en “kendgerning eller så godt som sikkert”? Tja, det vurderede regeldommerne, at det ikke var. De lagde vægt på, at Casey ingen anelse havde om det. Han havde ikke haft nogen anledning til at undersøge noget nærmere, eftersom han simpelthen ikke havde set det. De gik ikke ind i en diskussion af, om der måske var vidner, der havde set det ske – men dette er nok også højst usandsynligt.

Derfor skulle han i stedet blot uden straf spille bolden, som den lå (dvs. den var i hul), hvilket han netop gjorde. Uden at vide det havde han således opfyldt reglerne!

I øvrigt vandt Casey turneringen og fik dermed sin første sejr på Europa Touren i fem år.

/Brian

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.