Ny lokalregel mulig pr. april 2019

Hej alle.

En ny lokalregel er blevet mulig pr. april 2019, idet R&A og USGA har offentliggjort en ”Clarification” (Afklaring).

Lokalreglen vedrører ”flaglinje-droppet”, som man fx kan bruge, når man går frem efter uspillelig-bold-reglen eller efter strafområde-reglen – lær om flaglinje-droppet i denne video fra Regelskolen.

1. Gældende regler.
Reglerne siger, at man skal droppe inden for én køllelængde af flaglinjen. I praksis gøres det nok på to forskellige måder:

a) Man finder et punkt på linjen, markerer det fx. med en tee, og dropper så en bold inden for én køllelængde af dette punkt, ikke nærmere hullet. Det er denne måde, man anbefaler.
b) Man dropper blot et eller andet sted enten på linjen eller inden for én køllelængde af linjen (dvs. uden at markere et punkt).

Lempelsesområdets placering (= det område, hvori bolden skal lande og ende) afhænger af, hvilken af de to ovennævnte måder, man har droppet på:

Måde a): Lempelsesområdet er så én køllelængde fra det markerede punkt på linjen, ikke nærmere hullet.
Måde b): Lempelsesområdet er så én køllelængde fra det punkt på linjen, der er i samme afstand fra hullet, som det punkt, hvor bolden landede. Dette virker lidt kompliceret, men sådan er det – og det er egentlig nok blot lavet på denne måde for at sikre, man aldrig kan komme mere end én køllelængde væk fra linjen!

Hvis man spiller fra et sted uden for dette lempelsesområde, så spiller man fra et forkert sted (Regel 14.7 – se en regelvideo fra Oswald’s Regelskole om dette), hvilket som udgangspunkt koster to strafslag i slagspil og tab af hul i hulspil.

2. Lokalreglen.
Den nye mulige lokalregel bestemmer, at der ikke er nogen straf for at spille fra et forkert sted, hvis bare bolden (som er droppet i lempelsesområdet) ikke ender og spilles fra et sted mere end én køllelængde fra det sted, hvor den landede (inde i lempelsesområdet).

Dette gælder, selvom bolden er rullet tættere på hullet!

Lidt mærkeligt, at man dermed fraviger udgangspunktet om, at man ALDRIG må spille sin bold fra et sted uden for lempelsesområdet. Men forklaringen skal nok findes i, at en del spillere har brugt fremgangsmåde b oven for (under pkt. 1), og det betyder jo i praksis, at man så (uden en sådan lokalregel) skal droppe om, hvis bolden ruller blot én cm tættere på hullet. Dette har man måske fundet uhensigtsmæssigt. Med den nye lokalregel vil spillerne ikke få straf i den situation.

3. Ordlyden.
Den fulde danske ordlyd er ifølge DGU’s oversættelse således:

Når man tager lempelse på flaglinjen, er der ingen yderligere straf, hvis spilleren spiller en bold, der blev droppet i lempelsesområdet, som krævet efter den relevante Regel (Reglerne 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men kom til at ligge stille uden for lempelsesområdet. Dette gælder så længe bolden, da den blev spillet, var inden for en køllelængde fra, hvor den først ramte jorden i droppet.

Denne undtagelse for straf gælder, selvom bolden spilles fra et sted nærmere hullet end referencepunktet (men ikke, hvis den blev spillet fra et fra et sted nærmere hullet, end hvor den oprindelige bold lå, eller fra et sted nærmere hullet, end hvor man skønnede, at den sidst havde passeret grænsen til et strafområde).

Denne lokalregel ændrer ikke ved fremgangsmåden for at tage lempelse på flaglinjen. Det betyder, at hverken referencepunktet eller lempelsesområdet ændres af denne lokalregel, og at Regel 14.3c(2) kan anvendes af en spiller, der dropper bolden korrekt, men hvor bolden ender uden for lempelsesområdet, hvad enten dette sker ved første eller andet drop.

4. Bør man indføre den?
DGU anbefaler, at lokalreglen ikke indføres, da den ifølge dem ”…. primært er tænkt til professionelle turneringer og vurderes at forvirre mere end den hjælper.

Personligt vil jeg heller ikke anbefale den, fordi…:

1) … jeg generelt synes, at man skal have så få lokalregler som muligt.
2) … den er ret besværlig at forstå.
3) … det ikke er helt logisk, hvorfor der er en sådan lokalregel mulig kun ved flaglinje-droppet, men ikke fx ved ”gå-tilbage-droppet” (”forrige sted”) eller ”to køllelængder-droppet” (”sidelæns-droppet”).

/Brian

1 kommentar
  1. Jytte Bengtson siger

    Ja – meningen var, at reglerne skulle blive enklere. Jeg synes, at de med denne lokalregel og lokalregel E5 skaber mere forvirring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.