R&A og USGA annoncerer begrænsning i brugen af green-læse-materiale

Hej alle.

Så er der igen nyt fra USGA og R&A.

I går offentliggjorde de således, at de planlægger ændrede regler for brug af “green-læse-materiale”, dvs. fx. bøger som giver detaljerede information omkring greenens hældning.

Årsagen er, at man synes, at det er en væsentlig del af spillet at kunne læse greens selv – dvs. uden en masse hjælp. Man vil dog ikke helt forbyde hjælpende materiale.

Man deler materialet op i to dele:

  1. Offentliggjort materiale (fx. bøger og apps).
  2. Egne noter.

Nedenfor er de fire punkter, man har med i udkastet:

  1. Man foreslår, at materialet ikke må vise hældninger under et vist minimum (4 % = 2,29 grader). De steder, hvor green hælder mindre end dette, må således ikke vises i materialet. Da hullet typisk er placeret et fladt sted på green, vil spilleren derfor typisk ikke få hjælp til at læse hældning omkring hullet.
  2. Man sætter en begrænsning på, i hvilket målestoksforhold materialet må være, nemlig 1:480. Dermed undgår man, at materialet kan være meget stort og have plads til alt for mange detaljer. Hvis en green fx. er 24 meter lang i virkeligheden, må greenen højst være 5 cm i materialet.
  3. Oversigts-materiale – såsom de nugældende baneguides mv. – hvor man fx. viser greenens afgrænsning og toppen af “bakker” osv., vil fortsat vore tilladt.
  4. Håndskrevne noter vil også være tilladt, forudsat at de opfylder kravene nævnt oven for (man må fx. ikke med håndskrift på et eksisterende kort skrive hældninger på under 4 %).

Hvis der er tale om digitalt materiale, så…:

  1. …skal materialet være “fast”, hvilket formentlig betyder, at man ikke må kunne zoome ind og dermed kunne se noget, der står meget småt, tydeligere. Hvordan man rent teknisk kan lave det, ved jeg ikke.
  2. … må det ikke fx. foreslå en puttelinje baseret på boldens og hullets placering sammenholdt med hældningen.

Der er tale om et forslag til en “interpretation” (fortolkning), som vil komme i den kommende “Guidelines bog”, som offentliggøres senere året. Der bliver en høringsperiode på ca. 6. uger, og derefter offentliggøres den endelige udgave.

Den nye fortolkning træder i kraft pr. 1. januar 2019 ligesom alle de øvrige ændringer.

Du kan læse en oversigt over det her og en mere detaljeret gennemgang af det her, hvor du også kan se eksempler på lovligt og ulovligt materiale (pdf-fil) (begge dele på engelsk).

MVH
Brian

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.