Klub-nyt: Sådan lærer i ALLE medlemmerne 2019-reglerne

Bold droppet korrekt efter 2019-golfreglerne

Hej alle.

Som klub står i overfor en kæmpe opgave det næste års tid: Alle medlemmer skal lære de nye 2019-regler.

Hvordan lærer man 1.000 (+/-) medlemmer golfreglerne? At holde en enkelt eller to regelaftener batter meget lidt, dels fordi kun nogle få vil dukke op og dels fordi man ikke når meget på et par timer – og i øvrigt vil det kræve et KÆMPE forarbejde fra dem, der skal forestå regelaftenerne.

1) Jeg har et godt tilbud!
Men løsningen er lige for, idet jeg har et godt tilbud til jer (som Lars Larsen ville have sagt!): Hvis I bruger blot en smule tid samt ca. 10.000 kr. kan I lære alle jeres medlemmer de nye regler.

I melder simpelthen alle jeres medlemmer til min online video-regelskole.

2) Hvad er Regelskolen helt præcist?
Regelskolen er et online video-indlæringsforløb. Medlemmerne får en mail hver dag i ca. 30 dage – I hver mail er der dels en video-lektion og dels et par opgaver.

Undervejs der der løbende nogle quizzer/tests. Der er en masse ekstra materiale med links til artikler og regler og videoer, som man kan kigge på, hvis man har lyst.

Dermed kommer medlemmerne rigtigt godt rundt omkring alle de grundlæggende regler – og mere til.

-> Se et eksempel på den nuværende Regelskole på dette link.

3) Er der også en regelprøve?
Ja, det er der. Deltagerne kan tage en online regelprøve, og I får så besked, når de har bestået – og kan nemt holde øje med, hvor mange, der har bestået.

Det er naturligvis jeres eget valg, om I synes, at medlemmerne skal tage en regelprøve. Personligt synes jeg, at de skal. Det skulle de jo, da de begyndte at spille… og reglerne bliver så markant anderledes, at det er nødvendigt, synes jeg.

4) Hvordan sætter vi det i værk?
I kontakter mig blot på bno@golfrules.com og oplyser, at I ønsker at at tilmelde jeres klub til “Regelskolen-2019-for-alle-medlemmer”.

5) Hvordan melder vi så hvert enkelt medlem til?

I kan sådan set vælge enten a) at lade medlemmerne gøre det selv (se 5a straks nedenfor), eller I kan vælge b) at I står for det som klub (se 5 b nedenfor).

Begge dele har fordele og ulemper, så de fleste klubber gør en blanding af begge dele.

5a) Medlemmerne gør det selv.
Dette kan gøres på dette link. Linket kan I sætte ind på jeres hjemmeside og i nyhedsbreve osv., således at medlemmerne nemt kan gøre det.

5b) I sørger for det som klub.

I kan også som klub sørge for at gøre det. Se den korte forklaring nedenfor under 5b-1 eller den længere forklaring under 5b-2.

UPDATE JANUAR 2018: Jeg har nu lavet en komplet instruks, som kan rekvireres hos mig på bno@golfrules.com eller på 2925 8636. 

5b-1) Kort fortalt:
a) Indhent hvert enkelt medlems accept.
b) Send mig derefter en liste over disse medlemmer.
c) Herefter opretter jeg dem, og det hele kører automatisk.

5b-2) Længere fortalt (herunder persondata-afklaring):
Det nemmeste ville naturligvis være, hvis I ikke skulle indhente et samtykke, men blot kunne sende mig alle medlemmers e-mail-adresser. Der er imidlertid en noget stram persondatalov, som er til for at beskytte personers data (herunder mail adressen). Jeg har været i dialog med både DGU’s advokat og andre persondataeksperter om det for at vurdere, om denne lov er til hinder for, at I kan sende mig e-maiol adresserne uden deres samtykke. Konklusionen er ikke klar. Som jeg ser det burde det ikke være et problem, at I sender mig deres e-mail-adresser, eller selv indtaster dem på min hjemmeside.

Men for at være på den helt sikre side har jeg aftalt med DGU, at vi anbefaler, at I får hvert enkelt medlems samtykke, forinden I sender dem til mig (eller at I får dem til selv at melde sig til) – altså som forklaret oven for under “kort fortalt”!

Som nævnt oven for har jeg nu lavet en instruks i, præcist hvad I skal gøre – den kan rekvireres hos mig.

6) Gider medlemmerne det?
Medlemmerne skal jo kunne golfreglerne, for at kunne spille golf – så simpelt er det. Og der er faktisk allerede nu stor interesse for de kommende nye 2019-regler.

Jeg tror i øvrigt, at de fleste medlemmer vil opfatte dette som en super god service fra klubben.

Og fra klubbens side løser man derved en opgave, som helt sikkert ellers ville have taget utroligt mange timer og med et meget dårligere resultat.

7) Hvornår er 2019-Regelskolen klar?
Jeg forventer, at den er klar omkring den 1. september 2018. Det afhænger af, hvornår R&A og USGA præcist offentliggør de nye regler (forventeligt omkring 1. marts 2018) – først dér kan jeg lave det hele færdigt.

8) Hvad koster det?
Prisen er som følger:

  1. Klubber med under 500 medlemmer: 7.500 kr. ex moms.
  2. Klubber med 501-1000 medlemmer: 10.000 kr. ex moms.
  3. Klubber med over 1.000 medlemmer: 12.500 kr. ex moms.

Prisen omfatter, at alle medlemmer kommer igennem Regelskolen og – hvis de/I ønsker det – tager regelprøven.

I får så løbende besked om, hvem der har bestået, så I kan følge med i det!

Bemærk, at golfklubber, der er medlem af Oswald Academy (koster 199 kr. om måneden) får 15 % i rabat på de nævnte priser.

9) Skal vi så ikke selv gøre noget?
Hvis alle medlemmer tager 2019-Regelskolen, så er I+de rigtigt godt på vej. Men jeg synes da stadig, at I med fordel kan afholde nogle orienteringsmøder/regelaftener om 2019-reglerne; derved kan man også svare på de mange spørgsmål, der sikkert kommer.

Jeg kommer naturligvis gerne forbi jeres klub og holder nogle arrangementer.

10) Bonus: 60 % rabat på nye regelbøger. 
Som en ikke uvæsentlig bonus, så vil alle medlemmer, der er tilmeldt denne ordning, få mulighed for at købe en 2019-opdateret regelbog (se mine bøger på dette link) efter eget valg med 60 % i rabat!

De skal blot indtaste en særlig kode på min hjemmeside, når de bestiller bogen – denne kode udleveres, når jeres klub har meldt sig til. Alternativt kan klubben fra centralt hold købe et antal bøger med samme rabat.

11) Kontakt.
Kontakt mig på bno@golfrules.com eller på 2925 8636, hvis du/I vil høre nærmere!

/Brian

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.