Skulle Open-vinder Zach Johnson have haft straf?

Zach Johnson i The Open 2015: Udbedrer to skader på green.

Hej alle.

Der har været en del diskussion om, hvorvidt The Open vinder Zach Johnson skulle have haft straf på sidste hul af omspillet.

Facts.
Zach Johnson kontaktede en dommer, idet han gerne ville udbedre en skade på green, som var på hans puttelinje. Der var lidt diskussion og til sidst reparerede han først skade et sted på puttelinjen (ved at bruge sin pitch-fork) og så et andet sted (ved at stampe ned med putteren).

Video.
Se video af episoden her (spol frem: første udbedring er ved ca. 12:44 – anden udbedring ved 12:55):

 

Reglerne.
Af golfreglernes Regel 16-1c følger, at man altid må reparere boldnedslagsmærker på green og gamle hulpropper på green – uanset hvor bolden ligger, og også selvom man derved berører puttelinjen (Regel 16-1a). Anden skade (såsom spikemærker) må man også reparere, men kun hvis ikke det kan hjælpe en i det efterfølgende spil af hullet.

Da den pågældende skade var på Zach Johnsons puttelinje, så måtte han gerne udbedre det, hvis det var boldnedslagsmærke eller en gammel hulprop, men IKKE, hvis det var anden skade (se også Afgørelse 16-1c/4 – om spikemærker).

The R&A: Forklaring af hændelsen.
The R&A (der laver golfreglerne sammen med USGA) har efterfølgende forklaret (se dette link), at den første skade, han reparerede, netop var en gammel hulprop. Det måtte han altså godt. Det var det, han diskuterede med et par dommere, idet de var i tvivl om, hvad skaden var, men de kom altså frem til, at det var en gammel hulprop.

Den anden udbedring ansås at være et boldnedslagsmærke. Også denne måtte han altså udbedre.

Hvordan må man reparere?
Der er ikke som sådan i golfreglerne nogen nærmere anvisninger i eller bestemmelser om, hvordan man skal reparere skaden. R&A har i den ovennævne artikel understreget, at man gerne må reparere et boldnedslagsmærke flere gange (se Afgørelse 16-1c/1), så længe det stadig et tydeligt, at det er et boldnedslagsmærke. R&A uddybede således, at man normalt udbedrer et boldnedslagsmærke ved først at bruge en pitch fork og dernæst ved at stampe ned med putteren. Spilleren må gerne stampe ned med putteren, selvom det ikke er ham selv, der reparerede boldnedslagsmærker med pitch forken (men en anden spiller).

Lidt forskelligt.
Et par andre ting, der er værd at notere:

– Der er ikke krav om, at man får sin medspillers godkendelse inden udbedringen.
– Der er heller ikke krav om, at medspilleren orienteres inden udbedringen.
– Zach Johnson fik to dommeres mening – men bemærk, at man ikke som spiller har krav på at få en “second opinion”, altså at få en dommer nr. 2’s mening.
– En dommers afgørelse er endelig (Regel 34-2) og gælder, selvom den er forkert (Se Afgørelse 34-2/2).

Konklusion:
Summa summarum, så var der ikke nogen straf til Zach Johnson.

/Brian

1 kommentar
  1. Jesper siger

    God præcisering – tak! 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.